RAHAR
Projekčná činnosť

Projekčná činnosť

PROJEKTOVANIE: bytových stavieb, občianskych stavieb, priemyselných stavieb. Podľa autorizačného osvedčenia od Slovenskej komory stavebných inžinierov, môžeme vykonávať: vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov
Inžinierska činnosť

Inžinierska činnosť

zaistenie územného rozhodnutia, zaistenie stavebného povolenia, stavebný dozor, zaistenie kolaudačného rozhodnutia Podľa autorizačného osvedčenia od Slovenskej komory stavebných inžinierov, môžeme vykonávať: vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä
Copyright © 2024 RAHAR