RAHAR

Kontakty:

RAHAR s.r.o.
IČO: 36 585 980,
Č DPH: SK2021906667
Obchodný register: Okresný súd Košice I.,Oddiel sro, Vložka číslo: 15581/V

Adresa Grófa Antala Sztárayho 5/6259 Michalovce , SK

Telefón +421 915 930 847

Email rahar@rahar.eu

Leave a message

Copyright © 2024 RAHAR