RAHAR

Podnikanie na stavebnom trhu začala naša spoločnosť 26.januára 2000 ako súkromná projektovo-inžinierska kancelária s právnou formou „fyzická osoba". Po rokoch úspešného pôsobenia sa transformovala 9.novembra 2004 na „spoločnosť s ručením obmedzeným" - RAHAR s.r.o. so sídlom na ul. Ľud. Kukorelliho 167/1 v Michalovciach. Od septembra 2010 došlo k zmene sídla spoločnosti na ul.Grófa Antala Sztárayho 5/6259 v Michalovciach.

Predmetom činnosti spoločnosti je projektovanie bytových, občianskych a priemyselných stavieb, vypracovanie architektonických návrhov stavieb, inžinierska činnosť a technické poradenstvo v stavebníctve, vedenie účtovníctva, ekonomické a účtovné poradenstvo.

Štatutárnym zástupcom spoločnosti pre oblasť stavebníctva je Ing. Radoslav Harbuľák, pre oblasť ekonomiky Jana Harbuľáková.

Profil spoločnosti

Copyright © 2024 RAHAR